Tarih: 08 Aralık 2017

Gösterim: 100

1. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Konferansı Davet Mektubu

1. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Konferansı

(1st International Conference on Intelligent Transportation Systems)

 

 

Değerli Meslektaşlarım ve Araştırmacılar,

Akıllı ulaşım sistemleri ekseninde çalışan bilim insanı ve araştırmacılarına, tartışma ortamları yaratmak, disiplinler arası bilgi alışverişi sağlamak, literatürü katkıda bulunmak, yeni bilimsel gelişmeleri gündeme taşımak ve tartışmak için  Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ev sahipliğinde 19–21 Nisan 2018 tarihleri arasında  1. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Konferansı düzenlenecektir. Konferansımızda seçilen konu başlıkları, dünyanın akıllı ulaşım sistemleri ve uygulamaları açısından geldiği noktayı görmek ve Türkiye’nin  bu alanda yaptığı ve yapacağı çalışmaları anlamak için, sizleri 1. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Konferansı’na  davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS), seyahat sürelerinin azaltılması, yol ve sürüş güvenliğinin arttırılması, mevcut yol kapa­sitelerinin optimum kullanımı, mobilitenin arttırılması, enerji verimliliğinin arttırılması ve çevreye verilen zararın azaltılması gibi amaçlar doğrultusunda geliştirilmiş olup, kullanıcı-araç-altyapı-merkez arasında çok yönlü veri alışverişiyle izleme, ölçme, analiz ve kontrol içeren sistemlerin genel adıdır. AUS, otomotiv sektöründen ulaştırma sektörüne, sağlıktan çevreye, haberleşmeden bilişim-yazılım sektörüne, enerji sektöründen inşaat sektörüne pek çok sektörü ilgilendiren ve bu sektör ya da sektörlere katkı sağlayan yapısıyla disiplinler arası bir kavram olarak karşımıza çıkar. Bu sebeple kongreye farklı disiplinlerde çalışan yurt içi ve yurt dışından akademisyenlerin katılımını bekliyoruz. Konferansımızda yer alan konu başlıkları AUS bilimine ve sektörüne katkı sağlayacak niteliktedir.

Üniversitemiz, “Akıllı Ulaşım Sistemleri” alanında Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından ihtisas üniversitesi olarak seçilmiştir. Toplumların bu alandaki ihtiyaçlarının giderilmesi için ulusal ve uluslararası üniversitelerden akademisyenlerin yanı sıra kamu ve özel sektör temsilcilerinin de konferansımızı onurlandırmasını bekliyoruz.

onurlandırmasını bekliyoruz.

Konu Başlıkları

AUS ve Yapay Zeka

AUS Haberleşme Sistemleri

Büyük Veri ve Siber Güvenlik

Otomatik Ödeme Sistemleri

Filo Yönetim Sistemleri

Trafik Yönetim Sistemleri

Akıllı Şehirler

Otonom ve Akıllı Araçlar

Akıllı Enerji Sistemleri

Kent içi Ulaşım Sistemleri

Kontrol Sistemleri

Akıllı Tüneller

AUS mobil Uygulamalar

Acil Yönetim Sistemleri

Entegrasyon Sistemleri

AUS Strateji ve Eylem planları

AUS ve Çevre

AUS Ekonomisi

AUS Uygulamaları

Engelliler için AUS uygulamaları

Mobilite

Toplu Ulaşım ve Raylı Sistemler

Akıllı Navigasyon

Diğer AUS ile ilgili Konular

Yerel Yönetimler için AUS

 

Konferans Önemli Tarihler

Konferans Tarihi

Özet Gönderim Son Tarihi

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı

Kayıt&Ödeme Son Tarihi

Kongre Programı İlanı

19-21 Nisan 2018

02 Şubat 2018

16 Şubat 2018

06 Nisan 2018

13 Nisan 2018

 

 

Not: Kabul edilen konferans bildirileri arasından seçilecek özet/tam metinler ulusal/uluslararası hakemli dergilerde yayınlanacaktır. Dergi isimleri ilerleyen günlerde konferans web sayfasında ilan edilecektir. Sunumlar Türkçe veya İngilizce olarak sunulabilir. Sanal ortamda sunum yapmak isteyen katılımcıların başvuruları da alınacaktır.

Doç. Dr. Mehmet TEKTAŞ

Konferans Düzenleme Adına Başkan

 

İletişim Bilgileri: 0 266 717 01 17/0 535 860 47 30 / http://itsc.bandirma.edu.tr / itsc@bandirma.edu.tr


Fotoğraflar