Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2021

Gösterim: 1977

AUS Ekosistemi Stratejik Bakış Çalıştayı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü tarafından “AUS Ekosistemi Stratejik Bakış Çalıştayı” 14 Kasım 2017 tarihinde Ankara’ da gerçekleştirildi.

Çalıştaya ilgili kurum kuruluşlardan yaklaşık 100 temsilci katılım sağlamıştır.

Çalıştayın açılış konuşması Genel Müdürümüz Sayın Ensar KILIÇ tarafından yapıldı. Genel Müdürümüz Sayın Ensar Kılıç,  AUS’un Stratejik Planlamasını yeniden ortaya koyacak olan bu çalışma ile Ülkemizde;

 • Aus’la İlgili Şu Anda Neredeyiz?
 • Gelecekte Nerede Olmak İstiyoruz?
 • Gelecekte Olmak İstediğimiz Yere Nasıl Ulaşabiliriz?
 • İlerlememize Yönelik Yol Haritamızı Nasıl Belirleriz, Başarımızı Nasıl Takip Eder Ve Değerlendiririz?

sorularına cevap bulunacağını ve Misyon, Vizyon, Stratejik Amaçlar ve Hedeflerin belirleneceğini kaydetti. Genel Müdürümüz Sayın Ensar KILIÇ konuşmasında;.

 • Projeye 04 Temmuz 2017 tarihinde başladı ve 260 günde tamamlanmasının hedeflendiğini,
 • 1 Ağustos’ta Proje Başlangıç Toplantısı ile projeye başlandığı duyurusunun yapıldığını,
 • Proje kapsamında, Strateji Belgesi ve Eylem Planları ile AUS Mimarisine ilişkin olarak ülke örneklerinin inceleneceğini,
 • Bugün 72 kurum kuruluş ile yüz yüze bire bir görüşmeler tamamlanmış olduğu,
 • Anket çalışmasının başladığını,
 • Proje kapsamında gerçekleştirilecek olan 3 adet Çalıştayın ilki “Yerel Yönetimler ve AUS Ekosistemi Paydaş Analiz Çalıştayı”  İstanbul da gerçekleştiğini,
 • Proje ile ülkemizin AUS çerçevesinde GZFT ve PEST analizleri de yapılacağını,
 • Tüm bu çalışmalarımız sonucunda Mart ayı içerisinde “Ulusal AUS Strateji Belgesi ve 2018-2020 Eylem Planı” hazırlanmış olacağını söyledi.

Genel Müdürümüz Sayın Ensar KILIÇ; ülke genelinde ulaşım sisteminin iyileştirilmesi, yeni ulaşım sistemlerinin inşa edilmesi veya eskileri ile ilgili çalışmalarda Bilgi Teknolojilerinin kullanım oranını arttıracak çalışmaların destekleneceğini belirterek AUS konusunda yerli ve milli çözümler geliştirilmesinin, Ar-Ge çalışmalarının arttırılmasının önemine vurgu yaptı.

Çalıştayda, her birinde 10 kişinin bulunduğu 10 ayrı masada gerçekleşen çalıştayda, aşağıda belirtilen çerçevede çalışmalar yapıldı;

 • Çalıştay katılımcılarından kendi masasında bulunan diğer katılımcılara AUS Strateji Belgesini desteklemesi mümkün projeler hakkında bilgi vermesi ve sonrasında her bir katılımcının en önemli projelerini (en fazla 5 adet) listelemesi,
 • Listelenmiş projelerin AUS Amaç ve Stratejik Amaçları doğrultusunda değerlendirmesi yapılması,
 • Strateji Belgesinin güncellenme sürecine girdi sağlamak üzere her masadan vizyon ve amaç ifadesi çıkarması,
 • Strateji Belgesinin güncellenme sürecine girdi sağlamak üzere, önceki çalışmada belirlenmiş vizyon ve amaçlar doğrultusunda stratejik amaçların belirlenmesi. Çalıştay, kapanış konuşması ile sona erdi.

Fotoğraflar