Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2021

Gösterim: 5383

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Akıllı Ulaşım Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAUSMER)

 Türkiye’nin en genç ve dinamik üniversitelerinden biri olan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 23 Nisan 2015 tarih ve 29335 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan 6640 sayılı Kanun ile kurulmuştur. Üniversitemiz Balıkesir Üniversitesi’nden devralınan 24 yıllık köklü bir geçmişe sahip eğitim kurumları ve tecrübeli bir akademisyen kadrosu ile akademik hayatına başlamıştır. Üniversitemiz, toplamda 6 yerleşkede 4 enstitü, 8 fakülte, 1 yüksekokul, 6 meslek yüksekokulu ve 6 uygulama ve araştırma merkezi ile eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. Üniversitemizde 2017-2018 eğitim-öğretim yılı itibariyle ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde olmak üzere yaklaşık 11.000 öğrencimiz mevcuttur. YÖK 2016 Mayıs ayında 8 alanda 8 üniversiteyi ihtisas üniversitesi olarak belirlemiştir. Bu kapsamda, üniversitemiz de Akıllı Ulaşım Sistemleri alanında çalışma yapmak üzere ihtisas üniversitesi olarak belirlenmiştir. Üniversitemiz diğer eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin yanında özellikle ihtisas alanı olan Akıllı Ulaşım Sistemleri alanında yoğunlaşmış ve birçok çalıştay ve faaliyet gerçekleştirmiştir. Yine bu kapsamda üniversitemizde 15 Kasım 2017 tarihinde Resmi gazetede yayınlanan 30241 numaralı yönetmelik ile  “Akıllı Ulaşım Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi” açılmıştır. Üniversitemiz, YÖK tarafından verilen ihtisaslaşma misyonu kapsamında yeni hedeflerini bu uygulama ve araştırma merkezi (BANÜ AUSMER) aracılığı ile gerçekleştirecektir. 2017 yılında AUSDER üyesi de olan üniversitemiz, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın açıkladığı “Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Eylem Planı-2023 Hedefleri” doğrultusunda diğer üniversiteler, TUBİTAK, YÖK ve diğer kamu-özel sektör paydaşlarının ortak misyon ve vizyonları çerçevesinde çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çalışmalar kapsamında ilk uluslararası kongremiz olan “1.Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Konferansı” 19-21 Nisan 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. 

BAUSMER Yönetmeliği için tıklayınız.

BAUSMER tanıtım broşürü için tıklayınız.