Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2020

Gösterim: 4766

Misyon ve Vizyon

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, 2016 Mayıs ayında YÖK tarafından Akıllı Ulaşım Sistemleri alanında ihtisas üniversitesi seçilmesiyle başlayan süreçte çok sayıda faaliyetler gerçekleştirilmiştir. 15 Kasım 2017 tarihinde Resmi gazetede yayınlanan 30241 nolu.yönetmeliğe göre  “Akıllı Ulaşım Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi” açılmıştır. Bu merkez ile üniversitemiz, YÖK tarafından verilen ihtisaslaşma misyonu kapsamında yeni hedeflerini bu araştırma merkezi  aracılığıyla gerçekleştirmeyi planlamaktadır. Bu kapsamda, UDH Bakanlığının açıkladığı “Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Eylem Planı-2023 Hedefleri” doğrultusunda başta ihtisas üniversitesi seçilen Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi olmak üzere ilgili diğer üniversiteler, TUBİTAK, YÖK ve diğer kamu-özel sektör paydaşlarının ortak misyon ve vizyonları göz önüne alınarak çalışmalara başlamıştır.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Akıllı Ulaşım Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAUSMER) olarak amacımız aşağıdaki hedefleri gerçekleştirmektir.

 • İlk olarak, 2018 Nisan ayında 1.Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Konferansı düzenlenecek ve bu her sene geleneksel olarak tekrarlanacaktır.
 • Şubat 2017 tarihinde yaptığımız Akıllı Ulaşım Sistemleri çalıştayını her sene tekrarlamak
 • Akıllı Ulaşım Sistemleri ile ilgili ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, çalıştay, konferans ve toplantıları takip etmek ve mümkün oldukça bunlara katılmak   
 • Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi olarak AUSDER üyeleri ile ortak projelerde çalışmak
 • Dünyadaki UNECE, ERTICO, ITS Japonya, ITS Kore, ve ITS ABD gibi organizasyonlar ile işbirliklerinin artırılması
 • Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Akıllı Ulaşım Sistemleri ile ilgili öncelikli iki programda yüksek lisans ve doktora programı açmak
 • AUSDER üyeleri ile kısa orta ve uzun vadeli üniversite-sanayi ve kamu-özel sektör işbirliği yapılarak ulusal AUS politikaları ve  hedeflerine katkı sağlamak
 • Karayolu, demiryolu ve denizyolu ulaşım sistemlerinin merkezinde bulunan Bandırma ilçemizin  entegrasyon sistemlerine uygun AUS mimarisi ve gerekli alt-yapının oluşturulmasını kamu, özel ve ilgili sektör paydaşları ile sağlamak
 • Ulusal ve Uluslararası üniversitelerde AUS ile ilgili bölüm, enstitü ve araştırma merkezleri ile ortak projeler, çalıştaylar ve kongreler düzenlemek
 • Üniversitemizde yerel/merkezi yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile desteklenen Ulaşım Kontrol Merkezi (UKM) laboratuvarı kurularak öğretim üyeleri, öğrenciler uygulamalı testler, araştırmalar, akademik çalışmalar ve analizler yaparak AUS çözümleri geliştirmek.
 • AUS uygulamalarının hayata geçirilmesinde, insan ve çevre dostu  projeler yapmak.