23 Ekim 2020

Gösterim: 1318

Ulaşım Planı

İmzalanan “Kent İçi Ulaşım Sorunları Analiz ve Ulaşım Planlama Projesinin Hazırlanmasına İlişkin Ortak Proje Geliştirilmesi” protokolü, Bandırma’ya ait ulaşım master planının hazırlanması, kritik bölgelerin belirlenerek ölçüm yapılması, hane halkı araştırması, yol kapasitelerinin belirlenmesi, ulaşım kapasitesinin arttırılması, bütün bunlara ilişkin taslak plan ve projelerin hazırlanması, ulaşım etüdü çalışması yapılarak rapor hazırlanması konularını kapsamaktadır. 

Bandırma’nın ulaşım sorunlarına önemli çözümler getirmesi amaçlanan protokol kapsamında gerçekleştirilecek proje, Akıllı Ulaşım Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAUSMER) Müdürümüz Prof. Dr. Mehmet Tektaş’ın yürütücülüğünde ve Müdür Yardımcımız Dr. Öğr. Üyesi Taylan Engin koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek. Projede, gerek görüldüğünde, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültemizden Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Teknolojileri Ana Bilim Dalı’nda ders veren öğretim üyelerimiz de görev alacaktır.

Bandırma ulaşım Master planı kapsamında özellikle pik saatlerde yapılan çekimler ve sonrasındaki sayımlar yaklaşık 2500 kişiye yapılan yüz yüze ve online anket çalışmaları bitmiş geometrik düzenlemeler ve simülasyon aşamasına geçilmiştir. Çalışmalara ait görsellere aşağıdaki sekmeden ulaşılabilir.